Kancelaria Adwokacka

Adwokat Maciej Miąsko

Sprawdz

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Miąsko to zespół młodych, zaangażowanych i posiadających doświadczenie wyniesione ze współpracy z największymi podmiotami na rynku usług prawniczych ludzi, którzy w swojej pracy kierują się nieszablonowym myśleniem, innowacyjnym podejściem do spraw, a jednocześnie są mocno zakorzenieni w zasadach etyki i wykonywania zawodu adwokata, tj. zawodu wymagającego szczególnego nacisku na konieczność zachowania tajemnicy zawodowej oraz gwarantującego bezpieczeństwo swoim Klientom. Założycielem Kancelarii jest Adwokat Maciej Miąsko, który ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz socjologię na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Odbył również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, biegle posługuje się j. Niemieckim. Aktualnie, oprócz pracy w ramach własnej praktyki, współpracuje – nieprzerwanie od 2011 r. - z Kancelarią Radcy Prawnego Rafał Kolano w Katowicach.

Prywatnie szczęśliwy mąż, miłośnik Crossfitu, motoryzacji oraz właściciel psa rasy King Charles Cavalier Spaniel.

Oferta

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Miąsko oferuje usługi kompleksowej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz osób prawnych. Usługi Kancelarii są świadczone w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa przewozowego. Co warte podkreślenia, Kancelaria posiada bogate zaplecze eksperckie w zakresie prowadzonych spraw dzięki stałej współpracy ze specjalistami różnych dziedzin. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów samej obsługi prawnej przy jednoczesnym umożliwieniu Klientom dostępu do szerokiego rynku usług powiązanych z obsługą prawną, takich jak doradztwo biznesowe, doradztwo podatkowe, usługi notarialne czy tłumaczenia. W tym zakresie Kancelaria stale współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Rafał Kolano, Kancelarią Adwokacko-Radcowską r.pr. Paweł Miodek i adw. Joanna Zoń-Szczepańska, a także notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, rzeczoznawcami, rzecznikami patentowymi oraz doradcami podatkowymi.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów zagranicznych, w szczególności niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) – w tym korporacji o międzynarodowym zasięgu. Dla zoptymalizowania świadczonej usługi, Kancelaria przy obsłudze takich podmiotów współpracuje z doradcami podatkowymi oraz adwokatami z Monachium, Karlsruhe, Berlina oraz Wiednia.

Kancelaria oprócz doświadczenia w prowadzeniu typowych spraw cywilnych oraz karnych, posiada bogate doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów prawa handlowego w pełnym zakresie działalności. Kancelaria posiada istotne doświadczenie w przeprowadzaniu emisji warrantów subskrypcyjnych, emisji akcji i obligacji, czy postępowań odwoławczych przed Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kancelaria specjalizuje się ponadto w obsłudze podmiotów świadczących usługi przewozowe (towarów oraz osób) zarówno w ramach transportu krajowego, jak i międzynarodowego.

Formy rozliczeń

W Kancelarii stosowane są w zasadzie wszelkie funkcjonujące aktualnie metody rozliczeń:

Wynagrodzenie w formie ryczałtu

Polega na stałej współpracy, w ramach której świadczona jest kompleksowa obsługa prawna za ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, niezależnie od ilości wykonanej pracy i prowadzonych spraw.

Wynagrodzenie mieszane/łączone

Polegające na określeniu górnego limitu godzin w ramach świadczonej stałej obsługi prawnej, przy czym wysokość stawki godzinowej jest korzystniejsza niż przy zastosowaniu standardowego wynagrodzenia godzinowego.

Wynagrodzenie godzinowe

Polegające na określeniu stawki godzinowej za świadczoną obsługę prawną. Stawka ustalana jest każdorazowo z Klientem, a rozliczenie następuje na podstawie przedłożonemu Klientowi arkusza timesheet.

Success fee

Zakłada wypłatę wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia określonego efektu; forma ta stosowana jest w zależności od typu sprawy; zakłada zwykle wyższe wynagrodzenie niż standardowe, przewidziane w pozostałych formach rozliczeń.

CAP

Polegające na określeniu przez klienta budżetu dla danej sprawy (często łączone ze stawką godzinową).

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo jest ustalana indywidualnie z Klientem i podlega negocjacjom.